Tomas Gustafson OLY

3-faldig OS-guldmedaljör

Jag får ibland frågan vad mina föreläsningar handlar om.

Mina föredrag handlar om prestation och situation. Jag resonerar runt en del viktiga faktorer som har med förutsättningarna att göra och hur man reagerar inför den situation som väntar eller som man upplever för tillfället. Det kan alltså handla om stress eller lust, att fly eller ta sig an, att göra nu eller i morgon.

Laget eller jaget

Jag har alltid utgått från individen och tycker mig ha mött så många grupper där det ibland finns svaga länkar av olika anledningar. Det kan handla om att utveckla sin individuella förmåga eller få ett bättre samarbete i tillsammans med andra. Det handlar inte om att leta fel utan att alltid ha förbättringar i åtanke. Man kan ta stora kliv eller små myrsteg.

Alla befinner sig på sin nivå. Här finns en naturlig komponent när du arbetar med idrott – oavsett vilken sport du är engagerad i. Du kanske har full koll på de grova dragen och behöver arbeta med detaljerna. Eller så behöver du backa för att bygga Den dagen du tycker att du till fullo kan det du håller på med, det kan också vara den dagen du slutar att utvecklas.

På ett engagerat, inspirerande och målinriktat sätt håller jag föreläsningar i syfte att locka fram potentialen i grupper och individer. Med mer än trettio års erfarenheter från idrotten och mitt engagemang inom näringslivet har jag en säker grund att stå på.

Föreläsningarna anpassas alltid efter kundens behov och typ av aktivitet. Jag pratar gärna om:

  • målbilder och funderar över om potentialen är större än nuvarande prestationer
  • inställning och resonerar om vilken nivå du har på ditt utförande
  • utveckling och ställer frågan om vi har gjort läxan för att nå dit vi vill
  • mod som den viktigaste faktorn för att våga testa dina idéer
  • ledaren som strategisk, beslutsmässig, handlingskraftig mästare som coachar och inspirerar
  • meningsfullhet och närvaro för uthållighetens skull och medvetenhetens kraft

Mina föreläsningar är levande och inspirerande oavsett om det handlar om att få arbetsgruppen att fungera optimalt eller att ta sig an Vätternrundan.

Att föra ett konstruktivt resonemang med sig själv och sin omgivning så att utmaningarna lockar och ger energi är lika viktigt inom idrotten som i vardagssituationer. Jag håller även work shops för större och mindre grupper.

Vi ses –

tg-logo
%d bloggare gillar detta: